ORIENTAČNÍ CENÍK

Cena za km

Platí od 300 km výše

37 Kč

Navýšení za km s cyklovlekem


1,50 Kč


Čekání/hod.

Čekání účtujeme za každých započatých 15 minut (tj. 62,50 Kč)

250 Kč

Pronájem 1/2 dne

Max.  5 hodin, max. 100 km

4800 Kč


Pronájem 1 den

Max. 8 hodin, max. 250 km

9000 Kč

Druhý řidič/hod./den

V případě nutnosti dle vzdálenosti a předpisů AETR

280/1500 Kč


Při pravidelné nebo dlouhodobější spolupráci je cena smluvní.

K ceně se případně připočítává:

Mýtné, poplatky za tunely, trajekty a parkovné

Stravné a ubytování řidičů v případě vícedenních zájezdů, pokud není zajištěno objednatelem

Zahraniční obratové daně (SRN, Rakousko, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko)

DPH 12% v případě tuzemských zájezdůZasedací pořádek autobusu: